Дихателни практики

Дихателни упражнения въздействащи върху нервната система които я балансират и регулират ендокринната система

  • При прекалена нервна възбудимуст, безсъние и безпокойство
  • При отпадналост, хронична умора и анемия